یکصد و هشتاد و چهارمین همایش سلامت و زندگی

یکصد و هشتاد و چهارمین همایش سلامت و زندگی با سخنرانی اساتید برتر دانشگاهی و برنامه های متنوع هنری و یوگا خنده 

موضوع همایش : خود مراقبتی و خانواده

اساتید:

  1. دکتر عبدالرحمن رستمیان ( خود مراقبتی و سبک زندگی )
  2. دکتر حمید صاحب ( اهمیت خود مراقبتی )
  3. دکتر توحید سیف برقی ( خود مراقبتی و سلامت جسم )
  4. دکتر حبیب الله بوربور ( خود مراقبتی و مسئولیت اجتماعی)

همایش سلامت و زندگی

دکتر رضا ناظری